علوفه خردکن

انواع علوفه خردکن : 

با دینام 3 اسب 1400 دور تک فاز

بادینام 3 فاز

با موتور بنزینی

باموتور دیزل

علوفه خرد کن