دمنده مکنده-برگ جمع کن

 

دمنده بنزینی اینهل

دمنده اینهل

مشخصات فنی تحت لیسانس المان

 

دمنده مکنده برقی اسکیل

دمنده مکنده اینهل (2)

مشخصات فنی ساخت چین

 

دمنده مکنده بنزینی  ماکیتا

دمنده مکنده ماکیتا

مشخصات فنی 

 

دمنده مکنده برقی یانگ جیا

مکنده (1)

مشخصات فنی ساخت چین

 

دمنده موتوری یانگ جیا

مکنده (2)

مشخصات فنی

 

دمنده موتوری تالون

مکنده (3)

مشخصات فنی

 

دمنده مکنده موتوری

دمنده مکنده اینهل (1)

مشخصات فنی تحت لیسانس المان

 

دمنده مکنده موتوری

مکنده (4)

مشخصات فنی

 

دمنده مکنده موتوری

مشخصات فنی