سموم و کودهای ارگانیک

استفاده ازسموم و کودهای ارگانیک
برگزاری جشنواره‌های عرضه محصولات کشاورزی ارگانیک و طبیعی اگرچه برای فرهنگ‌سازی مصرف این ‏گونه محصولات ضروری است، اما اقدامات مهم دیگری ضروری است، در حال حاضر تولید کنندگان و مصرف ‏کنندگان هر دو سرگردانند.‏
طی سالهای گذشته با افزایش روزافزون جمعیت و نیز تخریب‌هایی که درمنابع طبیعی خدادادی صورت گرفت ‏باعث شد منابع تولید غذا روزبه روز محدودتر شود، انسان برای تامین نیازهای رو به فزونش به استفاده از انواع ‏کودهای شیمیایی،‌هورمون‌ها و سموم روی آورد اگرچه در ابتدا رشد سریع محصولات کشاورزی و آبزی را سبب ‏شد اما بعد از مدتی گرفتاری‌هایی برای بشری امروزی بوجود آورد.‏
باقیمانده سموم و کودهای شیمیایی در محصولات کشاورزی و فراورده‌های غذایی و محصولات آبزی طی سالهای ‏گذشته باعث شیوع انواع بیماری‌های نوظهور شد.‏
افزایش بیماری‌ سرطان، سقط جنین و انواع بیماری‌‌ دیگر را برخی به سمی بودن محصولات غذایی نسبت ‏می‌دهند.‏
عباسعلی مطلبی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور به خبرنگار فارس گفت: افزایش سرطان‌ در کشور ‏بی‌ارتباط با مراحل تولید مواد غذایی در کشور نیست و به هر میزان مراحل تولید و فرآوری محصولات غذایی ‏کنترل شود، میزان ابتلاء به برخی بیماری‌ها مانند سرطان در کشور کمتر خواهد شد.‏
اما غذا در فرهنگ دینی هم بسیار حایز اهمیت است، اکثر علما و عرفا در سلامت غذای خودشان نهایت دقت را ‏داشتند تا در ارتباط معنوی با عالم غیب مشکلی ایجاد نشود.‏
و اگر امروزه ارتباط‌های معنوی نسبت به گذشته کمرنگ شده است شاید ریشه آنها را در سالم نبودن مواد غذایی ‏هم بتوان جستجو کرد.‏
بشر امروزی بعد از این همه گرفتاریها دوباره تصمیم گرفته است به اصل خویش برگردد، تولید غذای سالم با ‏استفاده از منابع طبیبعی، کنترل بیماری‌ها از طریق عوامل طبیعی، استفا از کود طبیعی به جای شیمیایی، استفاده ‏از برخی گلها به عنوان حشره‌کش و غیره که به نوعی به اصل خویش که همان طبیعت است برگردد.‏