علفزن اشتیل STIHL آلمان

 

علف زن سولو آلمان

علفزن سولو آلمان

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 40 سی سی سولو

کدکالا:S142 قیمت: 1900000

علف زن دوشی هوندا

علفزن دوشی هوندا

مشخصات فنی

موتور چهارزمانه GX35 هوندا

کدکالا: HP35 قیمت: 1100000

علف زن پشتی هوندا

علفزن پشتی هوندا

مشخصات فنی

موتور چهارزمانه GX35 هوندا

کدکالا: HD35 قیمت: 1150000

علف زن دوشی KNC کره

علف زن دوشی KNC کره

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 40 سی سی

 

علف زن پشتی KNC کره

علف زن دوشی KNC کره

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 40 و 52 سی سی

 

علف زن دوشی.پشتیas

علف زن دوشی KNC کره

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 52 سی سی

 

علفزن تیپ ماکیتا 411

علفزن تیپ ماکیتا 411

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 40 سی سی

 

علفزن تیپ میتسوبیشی

علفزن تیپ میتسوبیشی

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 43 سی سی

 

علفزن تیپ هوندا

علف زن تیپ میتسوبیشی

مشخصات فنی

موتور چهار زمانه GX35 طرح