علف زن KNC کره

 

علف زن سولو آلمان

علفزن سولو آلمان

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 40 سی سی سولو

 

علف زن دوشی هوندا

علفزن دوشی هوندا

مشخصات فنی

موتور چهارزمانه GX35 هوندا

 

علف زن پشتی هوندا

علفزن پشتی هوندا

مشخصات فنی

موتور چهارزمانه GX35 هوندا

 

علف زن دوشی KNC کره

 علف زن دوشی KNC کره

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 40 سی سی

 

علف زن پشتی KNC کره

علف زن دوشی KNC کره

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 40 و 52 سی سی

 

علف زن as دوشی و پشتی

 

علف زن دوشی KNC کره

مشخصات فنی:تحت لیسانس المان

موتور دوزمانه 43 سی سی

 

علفزن تیپ ماکیتا 411

علفزن تیپ ماکیتا 411

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 40 سی سی

 

علفزن تیپ میتسوبیشی

علفزن تیپ میتسوبیشی

مشخصات فنی

موتور دوزمانه 43 سی سی

 

علفزن تیپ هوندا

علف زن تیپ میتسوبیشی

مشخصات فنی

موتور چهار زمانه GX35 طرح