چاله کن دستی موتوری

چاله کن موتوری

چاله کن موتوری

مشخصات فنی

دارای 3 مته به قطرهای 15و 20و 25 سانتی متر و طول 75 سانتی متر

قیمت: 750000

کدکالا: 49

چاله کن موتوری

چاله کن موتوری1

مشخصات فنی

مته به قطر30 سانتی متر و طول 75 سانتی متر

قیمت: 950000

کدکالا: 520-300

چاله کن موتوری

چاله کن موتوری

مشخصات فنی

مته به قطر 25سانتی متر و طول 75 سانتی متر

قیمت: 650000

کدکالا: 520-200

چاله کن موتوری دونفره

چاله کن موتوری دونفره

مشخصات فنی

مته به قطر20سانتی متر و طول 75 سانتی متر

قیمت: 700000

کدکالا: 520-200-2

چاله کن موتوری هوسکوارنا

چاله کن موتوری

مشخصات فنی

مته به قطر20 سانتی متر و طول 75 سانتی متر

قیمت: 3800000

کدکالا:

چاله کن موتوری اشتیل

چاله کن موتوری

مشخصات فنی

مته به قطر 20 سانتی متر و طول 75 سانتی متر

قیمت:

کدکالا:


چاله کن تراکتوری

چاله کن تراکتوری

مشخصات فنی

تک بازو،قطر مارپیچ مته برای تراکتور گلدونی 30 سانتی متر،برای تراکتور 4سیلندر 40سانتی متر،برای تراکتور 6 سیلندر 60 سانتی متر و عمق کار در همه موارد 90 سانتی متر میباشد.

کد30سانت : قیمت:

کد40سانت : قیمت:

کد60سانت : قیمت:

چاله کن تراکتوری

چاله کن تراکتوری

 

مشخصات فنی

چهار بازو،قطر مارپیچ مته برای تراکتور 4 سیلندر 40سانتی متر،برای تراکتور 6 سیلندر 60 سانتی متر و عمق کار در هر دو مورد 90 سانتی متر میباشد.

کد40سانت : CH4-40 قیمت: 2250000

کد60سانت : CH4-60 قیمت: 2450000